Întrevedrea Președintelui ABM, Dlui Leonid TALMACI, cu reprezentanți ai FMI și Băncii Mondiale

03 Mai 2012

În perioada 20 – 25 februarie 2014, Președintele ABM, Domnul Leonid TALMACI, a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai FMI, experți în evaluarea sectorului financiar al Republicii Moldova: Dnii Geof MOTLOCK, David Walker, Pierre Laurent Chatain și Dna Lucreția Păunescu.

În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte aferente următoarelor domenii:

- Principiile fundamentale ale Asociației Internaționale as Asiguratorilor de Depozite (IADI) privind sistemele de garantare a depozitelor;

- Pregătirea pentru situațiile de criză și gestionarea acestora;

- Principiile de bază BASEL pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar.

Alte articole

Anunț

În adresa Asociației Băncilor din Moldova (ABM) parvin solicitări din partea instituțiilor și organizațiilor, inclusiv și de peste hotarele țării, cu care ABM conlucrează,


05 Apr 2013

Întrevederea Președintelui ABM cu Misiunea FMI în Republica Moldova

La 17 ianuarie 2014, Președintele ABM, Dl Leonid TALMACI a avut o întrevedere cu Dl Max ALIER, șeful Misiunii FMI în Republica Moldova.


03 Dec 2012