22 Septembrie 2023

Președintele Asociației Băncilor din Moldova dl Dorel Noroc în discuții cu director al ATTF, Casa de Formare din Luxembourg, dl Ben LYON

În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe subiecte de actualitate în domeniul bancar din Moldova, cu accent pe identificarea necesităților și domeniilor de interes ale sectorului bancar pe care urmează să se bazeze instruirile în anul 2024.

Citește mai mult#

24 August 2023

Asociaţia Băncilor din Moldova și membrii sai au avut o şedinţă de lucru cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizarii precum şi Organizatiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Subiectul discuției a fost derularea programului de susținere a antreprenorilor și stimulare a investițiilor „373” de la lansare.

Citește mai mult#

24 August 2023

Asociația Băncilor din Moldova depune eforturi privind digitalizarea proceselor asociate activitatii bancare

Pe 24 august 2023, ABM a organizat de comun cu băncile o ședinţă de lucru care vizează schimbul electronic de informații dintre bănci și executorii judecătorești.

Citește mai mult#

Bun venit

Istoria

Principii

Scopuri

Bun venit

Asociaţia Băncilor din Moldova (ABM) a fost constituită în anul 1993 prin libera manifestare a voinței membrilor asociati ca organizaţie obștească, neguvernamentală, necomercială în vederea realizării în comun a scopurilor definite în Statut. Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Codul Civil, Legea Republicii Moldova nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești și cu Statutul său.

Istoria

Asociaţia Băncilor din Moldova (ABM) a fost constituită în anul 1993 prin libera manifestare a voinței membrilor asociati ca organizaţie obștească, neguvernamentală, necomercială în vederea realizării în comun a scopurilor definite în Statut. Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Codul Civil, Legea Republicii Moldova nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești și cu Statutul său.

Principii

Principiile în baza cărora ABM î-și desfășoară activitatea sunt: libertatea de asociere, autonomia, autogestiunea, legalitatea, publicitatea și transparența, egalitatea în drepturi a tuturor membrilor, libera exprimare a opiniei și accesul la informația ce ține de activitatea ABM.

Scopuri

Scopurile de bază ale activității ABM:
- Promovarea și protecția drepturilor și intereselor comune și particulare ale membrilor în Parlament, Guvern, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice;
- Organizarea și asigurarea colaborării interbancare, promovarea politicilor bancare în interesul membrilor Asociației;
- Participarea la perfecționarea cadrului normativ-legislativ și elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul financiar - bancar, ș.a.

Noutăți

Președintele Asociației Băncilor din Moldova dl Dorel Noroc în discuții cu director al ATTF, Casa de Formare din Luxembourg, dl Ben LYON

În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe subiecte de actualitate în domeniul bancar din Moldova, cu accent pe identificarea necesităților și domeniilor de interes ale sectorului bancar pe care urmează să se bazeze instruirile în anul 2024.


22 Sep 2023

Asociaţia Băncilor din Moldova și membrii sai au avut o şedinţă de lucru cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizarii precum şi Organizatiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Subiectul discuției a fost derularea programului de susținere a antreprenorilor și stimulare a investițiilor „373” de la lansare.


24 Aug 2023

Asociația Băncilor din Moldova depune eforturi privind digitalizarea proceselor asociate activitatii bancare

Pe 24 august 2023, ABM a organizat de comun cu băncile o ședinţă de lucru care vizează schimbul electronic de informații dintre bănci și executorii judecătorești.


24 Aug 2023

Asociația Băncilor din Moldova a participat la ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, Grupul de lucru nr. 3 „Stimularea și menținerea investițiilor private”

În cadrul ședinței s-au prezentat și discutat două proiecte de modificări normative: - pachetul de dereglementare nr. 4 (diverse modificări la legi), - pachetul de dereglementare nr. 5 (diverse modificări la hotărâri de Guvern).


17 Aug 2023

Asociația Băncilor din Moldova a participat la ședința de discuții publice privind proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare

În cadrul ședinței Serviciul Fiscal de Stat a prezentat comunității bancare conceptul Regulamentului în ceea ce privește normele de precauție și de raportare a informației privind conturile financiare ale nerezidenților fiscali, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2023 și cu Standardul Comun de Raportare OCDE.


11 Aug 2023

Membri

Banca Comercială "Comerţbank" S.A.

Banca Comercială "Victoriabank" S.A.

Banca comercială "Moldova Agroindbank" S.A.

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A.

Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.

"Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.

Banca Comercială "Energbank" S.A.

Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A.

Banca Comercială Română Chişinău S.A.

Banca Comercială "Eximbank" S.A.

OTP Bank S.A.

  • str. Tighina 49/3, of. 44

    MD-2001, mun. Chişinau

    Republica Moldova

  • tel.: (+373 22) 888 063, 888 294

    fax: (+373 22) 888 063

  • e-mail: info@abm.md