Anunț

05 Aprilie 2013

 În adresa Asociației Băncilor din Moldova (ABM) parvin solicitări din partea instituțiilor și organizațiilor, inclusiv și de peste hotarele țării, cu care ABM conlucrează, referitor la statutul instituțional al altor organizații obștești cu profil financiar-bancar și relațiile acestora cu Asociația Băncilor din Moldova. 
   În legătură cu aceasta atenționăm că Asociația Băncilor din Moldova, prin statutul său și mandatul acordat de membrii asociați, este u n i c a instituție care reprezintă interesele întregii comunități bancare din Republica Moldova și nu are nici o atribuție și nici o relație cu organizațiile sus-menționate. 

Asociația Băncilor din Moldova

Alte articole

Semnarea Memorandumului de Întelegere dintre Asociația Băncilor din Moldova și Asociatia Băncilor din Italia

Cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova și a Băncii Naționale a Modovei, Asociația Băncilor din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Asociația Băncilor din Italia.


19 Iun 2013

Întrevedrea Președintelui ABM, Dlui Leonid TALMACI, cu reprezentanți ai FMI și Băncii Mondiale

În perioada 20 – 25 februarie 2014, Președintele ABM, Domnul Leonid TALMACI, a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai FMI,


03 Mai 2012