Întrevederea Președintelui ABM, Dlui Leonid TALMACI cu Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Dl Antonio POLOSA

03 Aprilie 2014

Pe 03.04.2013, Președintele ABM, Dl Leonid TALMACI a avut o întrevederea cu Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Dl Antonio POLOSA. La întrevedere au mai participat Dl Ghenadie CREȚU, coordonator Programe de Migrație și Dezvoltare a Organizației Internaționale pentru Migrație și Dl Igor MUNTEANU, Șef Departament Sisteme de Plăți al Băncii Naționale a Moldovei.

Discuțiile s-au axat pe problemele și oportunitățile de transfer și securizare a remitențelor cetățenilor Republicii Moldova aflați la muncă în Italia. În vederea facilitării soliuționării acestei chestiuni, avînd ca scop primordial diminuarea esențială a comisioanelor pentru transferuri, și întru promovarea educației financiare a migranților, cu suportul colaboratorilor băncilor din Italia, s-a convenit asupra inițierii discuțiilor privind semnarea unui Memorandum - Acord de Înțelegere între Asociația Băncilor din Moldova și Asociația Bancară Italiană.

Alte articole

Mesajul de felicitare adresat de către Dl Leonid TALMACI, Președintele ABM cu ocazia Zilei Lucrătorului Bancar

Ziua lucrătorului bancar – îmi oferă prilejul de a Vă adresa înaltele mele consideraţii și gratitudinea pentru contribuţia Dumneavoastră semnificativă la dezvoltarea şi fortificarea sistemului bancar din Republica Moldova și a economiei țării.


04 Iun 2014

Conferința internațională ”Frauda nu are frontiere. Programe, metode şi tehnologii antifraudă” la a II-a ediție.

Astăzi, 25 noiembrie 2013, şi-a desfăşurat lucrările cea de-a doua ediţie a conferinţei ”Frauda nu are frontiere.


25 Noi 2013