Mesajul de felicitare adresat de către Dl Leonid TALMACI, Președintele ABM cu ocazia Zilei Lucrătorului Bancar

04 Iunie 2014

Ziua lucrătorului bancar – îmi oferă prilejul de a Vă adresa înaltele mele consideraţii și gratitudinea pentru contribuţia Dumneavoastră semnificativă la dezvoltarea şi fortificarea sistemului bancar din Republica Moldova și a economiei țării.

Sistemul bancar a demonstrat întotdeauna capacitatea de a-și consolida eforturile şi a conlucra eficient cu partenerii săi atît pe plan intern cît şi pe cel internaţional, în vederea menținerii stabilității financiare, fapt care se datorează profesionalismului şi abnegaţiei lucrătorilor din sistemul bancar.

Apreciez înalt perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea sarcinilor care Vă sunt încredinţate. Vă urez noi performanţe şi realizări în implementarea celor mai ambițioase proiecte, în extinderea capacităților de competitivitate pe piața serviciilor financiar-bancare, precum și în oferirea către clienţi a serviciilor bancare performante. 

În numele Asociaţiei Băncilor din Moldova, îmi exprim recunoştinţa pentru disponibilitatea Dv. permanentă de conlucrare şi Vă doresc împlinirea tuturor aspiraţiilor, sănătate, prosperitate şi bucurii în familiile Dumneavoastră.
 

Cu respect,

 

Leonid TALMACI

Președinte al Asociației

Băncilor din Moldova


Mun. Chișinău, 4 iunie 2014

Alte articole

Întrevederea Președintelui ABM cu Misiunea FMI în Republica Moldova

Pe 21 iulie 2014, Președintele ABM, Dl Leonid Talmaci a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Misiunii FMI


21 Iul 2014

Întrevederea Președintelui ABM, Dlui Leonid TALMACI cu Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Dl Antonio POLOSA

Pe 03.04.2013, Președintele ABM, Dl Leonid TALMACI a avut o întrevederea cu Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Dl Antonio POLOSA.


03 Apr 2014