Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

25 Mai 2018

În ziua de 25 mai 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, a organizat seminarul de instruire cu tema „Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare și de rezoluție”.

 

Seminarul a fost oferit din perspectiva consecinţelor şi ajustărilor necesare impuse de procesul integrat al managementul riscurilor şi capitalului. Provocările noului acord Basel III/CRD 4 şi ale reglementărilor conexe emise la nivel European impun cerinţe mai severe privind adecvarea capitalului instituţiilor bancare, în strânsă corelaţie cu profilurile de risc ale activităţii, clientelei şi ale unui mediu dinamic globalizat.

 

La seminar au participat 26 de angajați din cadrul băncilor licențiate – specialiști cu atribuţii în domeniul administrării riscurilor, audit intern, strategie, financiar.

 

Seminarul a fost moderat de un consultant în domeniul bancar, cu o experienţă de peste 20 ani în domeniul managementului riscurilor, doctor în economie, care a urmat numeroase cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi management (Executive Development Program, organizat de HEC University of Montreal, Canada, ASE – Studii postuniversitare de management bancar şi bursier, diverse cursuri organizate de Berkeley University – SUA, Georgetown University– SUA, ATTF Luxembourg, UBS Warburg – Elveţia etc.). În prezent este Vicepreşedinte executiv Risc (CRO) – BCR Banca pentru Locuinţe şi Consilier Senior al Vicepreşedintelui executiv Risc – Banca Comercială Română.

 

Seminarul a avut un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize, în urma cărora participanţii au fost familiarizaţi cu legislaţia de bază în vigoare şi au deprins modul de operare, interpretare şi rolul componentelor procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), dobândind abilităţile necesare administrării unui proces complet de adecvare a capitalului.

 

 

Alte articole

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În perioada 15-17 mai 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Riscul operațional și cadrul de control”.


17 Mai 2018

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În perioada 19-21 septembrie 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Măsurarea și gestionarea riscului de credit/ riscului de contrapartidă în domeniul bancar - scoring-ul de credit”.


21 Sep 2018