Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

21 Septembrie 2018

În perioada 19-21 septembrie 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Măsurarea și gestionarea riscului de credit/ riscului de contrapartidă în domeniul bancar - scoring-ul de credit”.

 

Obiectivul seminarului a fost de a oferi participanților o cunoaștere profundă a aspectelor cheie ale evaluării riscului de credit, cu accent pe modelele de bonitate, evaluare și creditare a clienților, implementarea unui cadru de probabilitate de default pentru bănci.

 

La seminar au participat 29 de angajați din cadrul băncilor licențiate - specialiști în activitatea de creditare, leasing, managementul riscului, audit, ș.a.

 

Seminarul a fost moderat de un consultant în domeniul gestionării riscurilor și al modificărilor de reglementare pentru Centrul Financiar din Luxemburg; membru al Casei de Calificare a Calității în cadrul ALRM în Managementul Riscului. Are o experiență de 11 ani în domeniul gestionării riscului de credit în bănci și fonduri de investiții.

 

Urmând acest seminar, participanții vor putea integra conceptele învățate într-o practică reală în activitatea lor, deoarece cursul vizează îmbinarea aspectelor teoretice și practice ale managementului riscului într-un mod sistematic.

 

 

Alte articole

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În ziua de 25 mai 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, a organizat seminarul de instruire cu tema „Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare și de rezoluție”.


25 Mai 2018

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În perioada 25 – 26 octombrie 2018, Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg a organizat seminarul de instruire cu tema „Funcția de conformitate ca parte a unei guvernanțe corporative eficiente: prezentare generală, principii-cheie și implementare practică”, dedicat membrilor Consiliilor de Administrație ale băncilor, membrilor organelor executive, șefilor departamentelor de conformitate, legalitate, consilierilor membrilor organelor executive, care a întrunit 24 de participanți.


26 Oct 2018