Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

17 Mai 2018

În perioada 15-17 mai 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Riscul operațional și cadrul de control”.

 

Obiectivul principal al seminarului a fost familiarizarea participanților cu cele mai avansate concepte și tehnici pentru gestionarea riscurilor operaționale și implementarea unor controale cadru permanente, ca parte a controalelor interne și a principiilor auditului intern.

 

La seminar au participat 30 de angajați din cadrul băncilor licențiate – specialiști din departamentele managementul riscului, audit intern, conformitate.

 

Seminarul a fost moderat de un consultant în domeniul bancar, cu un stagiu de peste 24 de ani în sectorul serviciilor financiare, activînd în diferite roluri: de la manager de operațiuni, management de produs și strategie, pînă la managementul proiectelor, care din 2006 lucrează în calitate de consultant independent în managementul riscurilor și proceselor, cu accent pe riscul operational și cadrul de control și este membru al Cercului de Calitate privind administrarea riscurilor al Casei de Formare din Luxemburg,

 

Seminarul a fost apreciat de către participanți ca fiind extrem de util și interesant, în cadrul lui fiind evidențiată importanța culturii riscurilor și oferită posibilitatea de a înțelege mai bine modul în care pot fi identificate, măsurate și evaluate riscurile.

 

 

Alte articole

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În perioada 23-26 aprilie 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Conformitate – nivel de bază”.


26 Apr 2018

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În ziua de 25 mai 2018 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, a organizat seminarul de instruire cu tema „Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare și de rezoluție”.


25 Mai 2018