Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

26 Ianuarie 2018

În perioada 25 – 26 ianuarie 2018, Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român a organizat seminarul de instruire cu tema „Evaluarea riscului și fundamentarea deciziei de crediatre a IMM-urilor”.

 

Obiectivul principal al seminarului a fost de a oferi participanților cunoștințe detaliate și abilități pentru a putea identifica riscurile de creditare, de a folosi elemente de analiză a situatiilor financiare, a fluxurilor de numerar, a activelor și pasivelor, de a calcula sarcina financiara și cel mai important de a putea formula și exprima opinia în ce privește decizia de creditare a IMM-urilor.

 

La seminar au participat 26 de angajați din cadrul băncilor licențiate - analiști de credit și de risc, analiști financiari, auditori din bănci, manageri de relații cu IMM, personal din trezorerie, ș.a.

 

În calitate de moderator al seminarului a fost un consultant în domeniul bancar cu o experiență de cca 25 de ani în activitatea de creditare. Coordonează activitatea de analiză şi gestiune a riscului de creditare şi a procesului de aprobare a solicitărilor de credit pentru clienţi IMM în cadrul unei bănci din România.

 

Sperăm că cunoștințele acumulate în cadrul seminarului vor fi valorificate în practică de către participanții la seminar, ceea ce va contribui la facilitarea creditării IMM-urilor.

 

 

 

Alte articole

Comunicat informativ al Asociației Băncilor din Moldova

În conformitate cu ”Strategia privind implementarea în sectorul bancar din Republica Moldova a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european” (aprobată la 7 aprilie 2016), Banca Națională a Moldovei, pe parcursul anului 2017 a continuat reformele orientate spre dezvoltarea cadrului legal în domeniul bancar și ajustarea acestuia la directivele Uniunii Europene în vederea asigurării unei mai bune guvernanțe a băncilor și implementării unor procese de management al riscurilor, de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și a lichidității


10 Ian 2018

Invitație de participare la Licitația privind achiziția automobilului crossover

Asociația Băncilor din Moldova anunță despre lansarea Licitației de selectare a furnizorului de automobil crossover pentru asociație.


01 Feb 2018