Campania de educație financiară „Dă sens banilor”: de la economii, la investiții

24 Februarie 2020

 

Procesul de economisire/investire 

 

Economii – conform definiției clasice economiile reprezintă suma de bani rămasă după ce toate cheltuielile de consum personal sânt sustrase din venitul acumulat într-o perioada de timp stabilită. Acești bani putem păstra acasă sau în portofel, dar cel mai prudent este să le păstrăm la o bancă. Cea mai simplă și accesibilă formă de a păstră economiile la o bancă comercială este în conturi curente sau depozite. Atunci când acumulați rezerve de bani substanțiale, economiile pot fi utilizate pentru investiții. Piața financiară națională este limitată în număr de instrumente de economisire sau investire disponibile, dar totuși în perspectiva  trebuie să cunoaștem aspectele și riscurile aferente.

 

Depozitele bancare

 

 Principala formă de economisire disponibilă în țara noastră este depozitul bancar. Acest produs financiar constă în depunerea la bancă a unei sume de bani, pe o perioadă definită, pentru care banca plătește o dobândă. Banii depuși la bancă sunt plasați într-un cont iar deținătorul are dreptul să-i recupereze conform condițiilor din contract. 

 

Pentru unele categorii de persoane banii păstrați la bancă pot reprezenta economii stringente pentru viața de zi cu zi, cum ar fi salariul, pensia, ajutorul de șomaj sau indemnizația persoanelor vulnerabile. Statul asigură depozitele plasate în băncile din Republica Moldova prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). Acesta garantează rambursarea în caz de faliment a băncii atât a depozitelor în lei cât și a celor în valută străină. Totuși, atenție - nu toată suma este rambursată. Indiferent de numărul depozitelor și mărimea lor, plafonul de garantare stabilit la moment este de 50 mii de lei.

 

Depunerile de economii

 

O altă formă de economisire existentă pe piața financiară autohtonă sunt depunerile de economii la Asociațiile de Economii și Împrumut. De regulă, aceste instituții financiare sunt prezente în zonele rurale și au drept scop facilitarea accesului la finanțare pentru membrii asociației. Totodată, înainte de a putea face careva depuneri sau a obține împrumuturi trebuie să devii parte a asociației și să achiți cota de membru. Un aspect important este faptul că la moment, spre deosebire de depozitele bancare, depunerile de economii nu sunt încă garantate. Astfel orice persoană care depune o sumă de bani la o Asociație își asumă integral riscul.

 

Investițiile financiare

 

Termenul de ‚‚investiție financiară” se referă la orice cheltuială efectuată pentru achiziționarea unor active financiare cu scopul de a obține un profit. Cele mai frecvente active financiare apar sub forma de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. Piața financiară națională dispune de o paletă limitată de active financiare ce pot fi achiziționate de către persoanele fizice în scop investițional. La modul teoretic sunt disponibile doar valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în scopul finanțării datoriei publice, acțiunile unor companii care sunt admise spre tranzacționare la bursa de valori și unele planuri de pensii facultative sau asigurări de viață.

 

 

Alte articole

Campania de educație financiară „Dă sens banilor”: creditul imobiliar

Ce este un credit imobiliar? Creditul imobiliar este un împrumut (credit) cu ajutorul căruia o persoană își procură o locuință sau renovează locuința pe care o deține. Garanția în cadrul creditului imobiliar poate fi un alt bun imobil sau însăși locuința achiziționată. În cazul în care garanția este locuința achiziționată, creditul imobiliar mai este numit și credit ipotecar. Termenul „ipotecă” provine din limba latină – „hypothēca” și înseamnă un angajament dat ca garanție pentru un împrumut. Altfel spus, instituția financiară care îți acordă împrumutul este în realitate proprietarul imobilului până la rambursarea totală a sumei acordate.


17 Feb 2020

Campania de educație financiară „Dă sens banilor”: plățile fără numerar, mai multă siguranță, mai mult confort

Instrumente de plată electronice Progresul informațional a dus la apariția unor noi forme de plată fără a mai utiliza banii în numerar. Este vorba de plățile electronice pe care le realizăm atunci când facem cumpărături cu ajutorul cardului bancar, pe internet sau prin intermediul telefonului mobil.


02 Mar 2020