Semnarea Memorandumului de Întelegere dintre Asociația Băncilor din Moldova și Asociatia Băncilor din Italia

19 Iunie 2013

Cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova și a Băncii Naționale a Modovei, Asociația Băncilor din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Asociația Băncilor din Italia.

  

Din partea Asociației Băncilor din Italia Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de către Dl Giovanni SABATINI, Director Executiv al Asociației Băncilor din Italia, iar din partea Asociației Băncilor din Moldova - de către Dl Leonid TALMACI, Președinte al Asociației Băncilor din Moldova 

 

 

Scopul Memorandului de Înțelegere este implementarea unor activități de interes comun care vor ajuta la diversificarea serviciilor de remitere de bani. În conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere, Asociația Băncilor din Italia urmează să identifice băncile prezente în zonele unde sunt concentrați migranți moldoveni și să promoveze oferta serviciilor de remitere a banilor către băncile italiene doritoare să fie prezente pe coridorul R.M., iar Asociația Băncilor din Moldova, la rîndul ei, urmează să identifice băncile din Republica Moldova și să faciliteze intermedierea dialogului dintre acestea și băncile din Italia.

 

Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în cadrul unei vizite de lucru la Roma, Italia, în perioada 16 – 20 iunie 2014, organizată cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova.

Alte articole

Întrevederea Președintelui ABM cu Misiunea Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova

La 21 iunie 2013, Președintele ABM, Dl Leonid Talmaci, a avut o întrevedere cu Dl Max Alier, noul Șef al Misiunii FMI în Republica Moldova.


21 Iun 2013

Anunț

În adresa Asociației Băncilor din Moldova (ABM) parvin solicitări din partea instituțiilor și organizațiilor, inclusiv și de peste hotarele țării, cu care ABM conlucrează,


05 Apr 2013