Instruire în domeniul Guvernanței corporative a instituției financiare

29 Septembrie 2023

 

 

 

În perioada 25-27 septembrie 2023 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat seminarul de instruire cu tema „Guvernanța Corporativă a instituției financiare”.

 

Obiectivul seminarului a fost de a oferi participanților o înțelegere a importanței și a principiilor esențiale în domeniul guvernanței corporative într-un mediu de servicii financiare, inclusiv a principalilor factori, tendințe și provocări.

 

Urmare a reformelor din ultimii ani a sistemului bancar guvernanța corporativă a devenit o prioritate pentru BNM și băncile comerciale. Acest lucru oferă încredere publicului în siguranță sistemului bancar și capacitatea acestuia de a gestiona eficient provocările și riscurile ce ar putea să existe. Consiliul băncilor joacă un rol primordial în stabilirea și organizarea unei guvernanțe corporative adecvate în bănci.

 

La seminar au participat 14 reprezentanți ai băncilor licențiate și ai BNM - specialiști în activitatea de audit, conformitate, legalitate, management al riscului, precum și membri ai Consiliilor de Administrație și ai Comitetelor de conducere.

 

Seminarul a fost moderat de către Dl Michael Schweiger, Membru al Cercului Calității în Guvernanță Corporativă al Casei de Formare cu partenerul ILA și Loyens & Loeff. Dumnealui oferă clienților consultanță bancară strategică, de reglementare și guvernanță corporativă, este implicat activ în Asociația Bancherilor din Luxemburg (ABBL) și Institutul Administratorilor din Luxemburg (ILA), unde a dedicat timp semnificativ îmbunătățirii guvernanței corporative în cadrul instituțiilor financiare.

 

Seminarul a fost apreciat de către participanți ca fiind extrem de util și interesant, în cadrul lui fiind discutate relațiile dintre manageri, consilii de administrație, acționari, părți interesate și investitori, precum și s-a demonstrat rolul guvernării prin diverse studii de caz.

 

 

 

 

 

 

Alte articole

Președintele Asociației Băncilor din Moldova dl Dorel Noroc în discuții cu director al ATTF, Casa de Formare din Luxembourg, dl Ben LYON

În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe subiecte de actualitate în domeniul bancar din Moldova, cu accent pe identificarea necesităților și domeniilor de interes ale sectorului bancar pe care urmează să se bazeze instruirile în anul 2024.


22 Sep 2023

Seminar despre aplicarea Microsoft Excel în sectorul financiar-bancar

În perioada 9-10 octombrie 2023 Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, a organizat seminarul de instruire cu tema „MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar / Nivel mediu – avansat”.


11 Oct 2023