11.12.2017

logo_abm
Cooperare

Colaborarea cu autorităţile publice centrale şi Banca Naţională a Moldovei

Colaborarea ABM pe plan intern presupune dialogul permanent cu Banca Naţională a Moldovei, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Justiţiei, comisiile de specialitate ale Parlamentului, în special cu Comisia pentru politica economică, buget şi finanţe, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, precum şi cu alte instituţii ale statului. De asemenea, ABM colaborează cu Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar, Biroul Istoriilor de Credit, Academia de Studii Economice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Camera de Comerț și Industrie, Centrul Național Anticorupție şi altele.

Relaţiile de colaborare internaţională

Asociaţia Băncilor din Moldova este membră asociată a Federaţiei Băncilor Europene de la 1 aprilie 2008 (
www.ebf-fbe.eu).

Asociația Băncilor din Moldova are semnate acorduri bilaterale cu comunitățile bancare ale Azerbaidjanului, Republicii Belarus, Lituaniei, Serbiei și Poloniei, de asemenea cu Asociatia Băncilor Statelor din Europa Centrală și de Sud-Est (BACEE), Institutul Bancar Român (IBR).

Asociaţia Băncilor din Moldova este membră a Consiliului de coordonare a Asociaţiilor bancare din ţările GUAM care a fost fondat la 30 mai 2008 în Bacu în vederea activizării proceselor de integrare economică a statelor membre ale GUAM.
 

Pe 17.06.2014, Cu suportul  Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova și a Băncii Naționale a Modovei, Asociația Băncilor din Moldova a semnat  Memorandumul de Înțelegere cu Asociația Băncilor din Italia. Scopul Memorandului de Înțelegere este implementarea unor activități de interes comun care vor ajuta la diversificarea serviciilor de remitere de bani.

Memorandumul de Înțelegere a fost semnat în cadrul unei vizite de lucru la Roma, Italia, în perioada 16 – 20 iunie 2014, organizată cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, Moldova.

Din partea Asociației Băncilor din Italia Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de către Dl Giovanni SABATINI, Director Executiv al Asociației Băncilor din Italia, iar din partea Asociației Băncilor din Moldova - de către Dl Leonid TALMACI, Președinte al Asociației Băncilor din Moldova 

 

Asociaţia Băncilor din Moldova participă direct şi organizează întâlniri ale reprezentanţilor băncilor comerciale cu oficialii Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale, Corporaţiei Financiare Internaţionale și altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. 


Asociaţia Băncilor din Moldova participă activ la Conferinţele Internaţionale Bancare din Chişinău, precum şi mediatizează organizarea acestora printre asociaţiile bancare ale ţărilor CSI şi Europei Centrale şi de Est.