11.12.2017

logo_abm
Comisiile de Experţi

În vederea exercitării mai eficiente a atribuţiilor sale, în cadrul Asociaţiei Băncilor din Moldova au fost create Comisii permanente de experţi, care activează în calitate de organe cu statut consultativ pe lângă ABM. Comisiile sunt constituite în scopul elaborării şi promovării intereselor comunităţii bancare în domeniul jurisprudenţei, metodologiei şi rapoartelor financiare, precum şi a strategiilor de dezvoltare a sectorului bancar.


Atribuțiile de bază a Comisiilor sunt:

-
contribuţia la elaborarea şi promovarea conceptelor, modelelor, tehnicilor şi instrumentelor avansate pentru dezvoltarea sectorului bancar;
-
efectuarea expertizelor şi înaintarea propunerilor pe marginea proiectelor de acte normative prezentate de organele publice centrale în domeniul bancar;
-
elaborarea recomandărilor şi propunerilor privind perfecţionarea cadrului legal şi normativ existent ce reglementează activitatea instituţiilor financiare.

 

 Comisiile:

1. Comisia de experţi în domeniul metodologie şi rapoarte financiare
2. Comisia de experţi în domeniul juridic
3. Comisia de experţi pe problemele prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
4. Comisia de experţi în domeniul standardelor de contabilitate, problemelor fiscale şi decontări
5. Comisia de experţi în activitatea de audit intern
6. Comisia de experţi pentru carduri bancare
7. Comisia de experţi în domeniul colaborării internaţionale
8. Comisia de experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale
9. Comisia de experţi pentru piaţa financiară nebancară