11.12.2017

logo_abm
Activitatea ABM

La momentul actual, ABM realizează cinci funcţii de bază:

  • de integrare - reprezintă întreaga comunitate bancară, indiferent de cotele de piaţă pe care băncile le deţin la moment;
  • de acumulare - identifică problemele consolidate cu care se confruntă astăzi sectorul bancar;
  • de generare - elaborează şi promovează idei şi propuneri privind soluţionarea problemelor identificate;
  • de mediere - asigură dialogul permanent între comunitatea bancară şi societate, între băncile comerciale şi regulatorii lor;
  • de reprezentare - asigură colaborarea bancară la nivel internaţional, fie bilateral sau multilateral în cadrul unor instituţii specializate în domeniu.


Statutul Asociatiei Bancilor din Moldova

Principiile de constituire, scopurile activiății și metodele de realizare ale acestora, structura și modul de funcționare al Asociației Băncilor din Moldova sunt reglementate prin Statutul său, care se aprobă de Adunarea Generală a membrilor Asociației.

Prin Decizia nr.123 din 02 iulie 2013, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, în temeiul articolelor 181, 186 ale Codului Civil al Republicii Moldova, a înregistrat Statutul în redacție nouă a Asociației Băncilor din Moldova și a eliberat Certificatul de înregistrare al Asociației Băncilor din Moldova.

Statutul în redacție nouă reprezintă varianta modificată și completată a Statutului Asociației Băncilor din Moldova, înregistrată la Miniaterul Justiției al Republicii Moldova la 29 iulie 1993. Drepturile și obligațiile pe care le-a avut Asociația Băncilor din Moldova pînă la data modificării și completării Statutului rămîn în vigoare.

În conformitate cu Hotărîrea Adunării Generale a Asociației Băncilor din Moldova din 30 mai 2013 prevederile art. 4.4. ale Statutului întră în vigoare din 22 martie 2018.


Statutul Asociatiei Băncilor din Moldova