11.12.2017

logo_abm
Centrul de Consultanţă şi Instruire Financiar-Bancară "ABM Consulting"

Instruirea funcţionarilor bancari

În vederea exercitării atribuţiilor sale privind elaborarea, coordonarea şi realizarea programelor de instruire profesională şi perfecţionare în domeniul bancar în anul 2002 Asociaţia Băncilor din Moldova decide cu privire la necesitatea creării unei organizaţii specializate în acest domeniu.

În luna mai 2002, ABM a fondat Centrului de Consultanţă şi Instruire Financiar-Bancară “ABM Consulting” srl, care are drept obiectiv principal activitatea de instruire şi perfecţionare a funcţionarilor din sistemul bancar al Republicii Moldova, precum şi promovarea activităţii de consultanţă băncilor comerciale din sistemul bancar autohton.

În vederea realizării obiectivelor stabilite de către fondator „ABM Consulting” promovează programe de specializare în domenii de interes major pentru băncile comerciale în marea sa majoritate acestea fiind organizate cu suportul experţilor de peste hotare din cadrul organizaţiilor-partenere ale Centrului.

Contacte:

str. Tighina 49/3, of. 44
MD-2001, mun. Chişinău, Republica Moldova,
tel: (+373 22) 888-295;
fax:(+373 22) 888-295; 
Cursuri de instruire şi perfecţionare organizate de CCIFB „ABM Consulting"